สาระน่ารู้ ความรู้เกี่ยวข้องหน้าที่ของสมองซีกซ้ายของคนทุกคน

เพราะว่าสาระน่ารู้วันนี้ เราจะนำพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับสมองซีกซ้ายของเราทุกคน ว่าสมองซีกซ้ายจะปฏิบัติหน้าที่ในส่วนไหน อย่างไรบ้าง ดังนั้นอย่างรอช้า เราไปดูกันเลย

 
เพราะว่าสาระน่ารู้ เกี่ยวกับการทำงานของสมองซีกซ้ายของคนนั้น เรื่องเด่น ๆ ก็จะมีการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่อง การใช้คำพูด การเขียน การอ่าน และทักษะทางด้านตัวเลข การใช้เหตุผล การควบคุม รวมไปถึงการพูด การใช้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์  การควบคุมการทำงานของมือขวา ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว การทำงานของสมองซีกซ้าย จะเป็นไปทางด้านการคำนวณและการทำงานในส่วนของการตัดสินใจ  ซึ่งเราอาจจะเรียกการทำงานของสมองซีกซ้ายนี้ได้ว่าเป็น ส่วนของการตัดสิน ส่วนการทำงานของสมองซีกขวานั้น มักจะมีหน้าที่เกี่ยวกับในเรื่อง  ความรู้ความเข้าใจ การเห็นภาพสามมิติ อารมณ์ถึงความเป็นศิลป์ ความมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีหรือเพลง พร้อมทั้งการใช้จิตนาการในการดำรงชีวิต รวมไปถึง การปฏิบัติหน้าที่คอยควบคุมการทำงานของมือซ้ายของมนุษย์อีกด้วย ด้วยหน้าที่ต่าง ๆ นานาของสมองซีกขวา ทำให้สมองซีกขวานี้ถูกเรียกว่า ส่วนของการสร้างสรรค์ ซึ่งการคิดการปฏิบัติหน้าที่ของสมองทั้งสองซีกนี้ เกือบจะทุก ๆ กิจกรรมที่เราได้คิดพร้อมกับทำ สมองทั้งสองด้าน ซ้ายและขวา จะทำการคิดสลับกันไปมา
 
สาระน่ารู้
และเมื่อใดก็ตามที่เราทุกท่านได้มีการพัฒนาทักษะ จำเป็นจะต้องพัฒนาทั้งในด้านของการใช้เหตุผลและการสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กัน ไม่ควรที่จะมีการรุดหน้าโดยการแยกส่วนภายในแต่ล้าน เพราะถึงเช่นใด การพัฒนาที่ว่านี้ ล้วนแล้วเป็นไปทั้งสมองด้านขวาและซีกซ้ายของเรานั่นเองละคะ