การคัดเลือกดูทีวีของน้องๆ ที่ผู้ดูแลต้องให้คำแนะนำ

โทรทัศน์ ถือว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ของทุกบ้าน ที่ใครต่อใคร ก็ต้องหันหน้าเข้าหา พร้อมกับถึงแม้จะเป็นการเลือกรับชม หรือดูทีวีที่มีสาระบันเทิงดี ๆ  แต่ถ้าว่าความบันเทิงดี ๆ กลุ่มนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในระดับวัยที่แตกต่าง  ทำให้การเลือกรับชม จำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองแนะนำตลอดเวลา
 
เมื่อได้ช่วงเวลาแห่งความสุข พร้อมกับความสนุกสนานผ่านการดูทีวี หลากหลายคน มักต้องการเลือกดูทีวีโทรทัศน์ ในปัจจุบันที่ถูกต้อง  หากเป็นการแนะนำให้เด็กๆ ได้มีการเลือกดูทีวีโทรทัศน์ในยามว่าง  ผู้ปกครองก็ควรที่จะเอาใจใส่ และคอยติดตามดูเป็นครั้งเป็นคราว  เนื่องจากการเลือกดูทีวีโทรทัศน์ในปัจจุบัน  ทุก ๆ รายการจำเป็นจะต้องมีการแสดงสัญลักษณ์  เพื่อแสดงให้เห็นพร้อมกับชี้แนะว่ารายการประเภทต่าง ๆ กลุ่มนี้มีความเหมาะสมต่อผู้ชมในวัยระดับใด  ซึ่งแต่ละวัยนั้น  การเลือกรับชมหรือดูรายการประเภทต่าง ๆ ย่อมมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง  เพราะบางขณะแหล่งสาระบันเทิงดี ๆ อาจไม่เหมาะสมกับเด็ก ๆ ที่อยู่ในวัยเล็กจนเกินไป  แต่ถ้าว่ารายการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก จะมีการชี้แจงหรือแนะนำช่วงอายุในการรับชมที่สมควร  ก่อนที่จะมีการเปิดรายการ ให้ทำการรับชม หรือแม้กระทั่งทำการรับชมหรือดูทีวีโทรทัศน์ไปพร้อม ๆ กับเด็ก ๆ ตลอดจนให้คำเสนอแนะดี ๆ เพื่อจะทำให้เด็ก ๆ ได้มีการทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กัน  แต่การเลือกรับชม พร้อมกับดูทีวีโทรทัศน์ส่วนใหญ่ ผู้ปกครองมักละเลยและไม่ค่อยให้การสนับสนุน  ที่จะให้คำเสนอแนะกับเด็ก ๆ เสียเท่าไหร่นัก
 
ทางด้านผู้ปกครองเอง ถึงแม้ว่าจะต้องการอยากเอาใจใส่ลูกน้อย แต่อาจเป็นเพราะระยะเวลาที่ลดน้อยถอยลง เพราะว่าผู้ปกครองจะมีให้กับเด็กๆ ก็จะลดน้อยถอยลงตามไปด้วย  แต่ข้อสำคัญคือการให้คำแนะนำพร้อมกับดูแลเด็ก ๆ อย่างใกล้ชิด  ถือว่าเป็นเรื่องที่มีเหตุจำเป็นอย่างมากสำหรับเด็กในสมัยนี้